integriteit

Training en e-learning

Persoonlijke integriteit

Persoonlijke integriteit Integriteit is de persoonlijke eigenschap van een individu die inhoudt dat de persoon eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt.

Organisaties bedrijfsleven

Wet- en regelgeving

BuZa Integriteit Ambtenaar

BuZa Integriteit Ambtenaar Video afspelen Video van het Ministerie van Buitenlandse zaken over ambtelijke integriteit

Misdragingen privésfeer

 

Gesponsorde koppelingen

Integer gedrag

Integer gedrag Integer gedrag heeft alles met jezelf te maken, met je eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk is dat je over de gemaakte keuzes verantwoording kunt afleggen.

Expertise en advies

Persoonlijke integriteit

Politiek

Integriteit financiële markten

Citaten

Voorbeelden van bedrijven

Misbruik bedrijfsmiddelen

Rijkswaterstaat - trainingsvideo

Rijkswaterstaat - trainingsvideo Video afspelen Dit is een van de vier trainingsvideo's die onderdeel zijn van een fake documentaire voor Rijkswaterstaat op het gebied van integriteit.

Misbruik van bevoegdheden

Training en opleiding

Vertrouwenspersoon

Integriteit van de overheid

Integriteit van de overheid Volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren moeten professioneel en integer zijn. Ze mogen niet frauderen, zich laten omkopen of vertrouwelijke informatie lekken. Daarom gelden gedragscodes en moeten zij de belofte of eed afleggen.

Integriteit bij aanbesteding

Normen en waarden

Over de integriteit pagina

Integriteit is een maatstaf voor de mate van onkreukbaarheid van personen en organisaties. Het is daarnaast ook een indicatie voor het handelen conform de waarden en normen van goed werknemerschap en goed werkgeverschap. De integriteit.startpagina linkt naar websites en artikelen met inhoudelijke informatie over integriteit van personen en organisaties.

Laatste update:
4 januari 2019

Over de beheerder

We hebben deze informatieve pagina over integriteit met zorg samengesteld. Een bureau of cursus kunt u aanmelden via de link in de afzonderlijke rubriek hier onder.

Contact met de beheerder

Uw website aanmelden

Nieuws

Bescherm klokkenluiders beter!

Bescherm klokkenluiders beter! Video afspelen Gesprek met prof.dr. Mark Bovens van de Utrechtse School voor Bestuurs- en organisatiewetenschap over een betere bescherming van klokkenluiders.